💪🥇 WATCH: Brock Lesnar vst�pi do Octagonu, zachra�uje Daniel Cormier po tom, ako vyhral �a�k� v�hu - Fitness Angela Salvagno & Fitness News

Daniel Cormier Jon Jones „Papierov� �ampi�n �.“

Brock Lesnar prehral nov� �ampi�n heavyweight UFC Daniel Cormier

Hlavn� udalos� UFC 226 priniesla nieko�ko skvel�ch z�pasov, ale hne� pred �a�k�m z�pasom hlavnej udalosti medzi Stipem Miocicom a Danielom Cormierom na UFC 226 sa Brock Lesnar dostal na cestu do klietky. Lesnar hovoril a prikyvoval s Danou Whiteovou.

Potom, �o Daniel Cormier vybojoval boj, zavolal b�val�ho �ampi�na Brock Lesnara na konci rozhovoru po boji, Lesnar, ktor� bol v kozmetike, vst�pil do osemuholn�ka a bol na tom, ke� mohutn� pro z�pasn�k str�il nov� dvojdielnu �ampi�n v jamovej sc�ne = pln� chaosu. Dvaja si vymenili nieko�ko slov. Lesnar povedal, �e prich�dza za zlato a �e Francis Ngannou a Miocic s� "k�sky �tepu". Cormier povedal, �e Lesnar je uviaznut� v kamennom veku.

Sledujte to tu:

Lesnar je na WWE na chv�u, jeho vzh�ad vyvol�va �al�ie povesti o mo�nom n�vrate do UFC. Lesnar mal �es� mesiacov, aby mohol sl��i� na jeho jednoro�n� zavesenie spolo�nosti USADA, ktor� zmrazilo v polovici, ke� opustil sk��obn� baz�n ozn�men�m svojho odchodu do d�chodku.

Jeho v�azstvo nad Markom Huntom v roku 2016 bolo zru�en�, to znamen�, �e od roku 2010 nevyhral z�pas UFC.

Like this post? Please share to your friends:
Pridaj komentár

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: