Typy priľnavosti životný štýl

12-týždňová svalová definícia

Keď prídeme do telocvične, vidíme, že existujú rôzne varianty toho istého cvičenia. Zvyčajne je ľahké rozlíšiť voľné squat, squat v Hack alebo squat vo viacúčelovom. Ale čo madlá? Niekedy sa to stáva trochu komplikovaným, pretože existuje viac ako jeden typ priľnavosti a my nie sme vždy oboznámení s menami.

Najčastejšie používané rukoväte sú: náchylné, na chrbte, na striedanie, neutrálne alebo kladivo.

  • Pri náchylnom uchopení sú dlane rúk smerované dole.
  • V zátylku na zátylku sú dlane rúk nahor.
  • V alternatívnej rukoväti vyzerá jedna dlaň a druhá dolu (veľmi používaná Mŕtva váha).
  • V neutrálnom uchopení alebo kladivu sú dlane rúk proti sebe.

Zmenou typu priľnavosti budeme pracovať na tom istom sval z rôznych uhlov. Týmto spôsobom získavame najväčšie množstvo svalové vlákna je to možné.

Striedavé uchopenie pri výcviku

Silné zbrane sú potrebné nielen pre estetika, ale aj základom pre správne vykonávanie množstva cvičení, v ktorých pracujeme v iných častiach tela, ale v ktorých majú zbrane veľkú úlohu, na podporu časti tahu cvičenia. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sme celkovo spracovali všetky vlákna svalov ramena a dosiahli tak adekvátny vývoj. Odporúčame, aby alternatívne rukoväte ovplyvňovali inak.

Pracujte na biceps a triceps Nemá to veľkú zložitosť, pretože pohyb, ktorý sa má vykonávať pre obe svaly, je vždy rovnaký, kontrakcia a dekontrakcia toho istého pohybom zvyšovania a spúšťania ramena pri ohýbaní lakeť. Jedinou rozmanitosťou, ktorú môžeme zahrnúť, je priľnavosť, ktorá zmení uhol, v ktorom sval pracuje, a s ňou intenzita a koncentrácia napätia, ktoré sa presunie z jedného miesta na druhé z bicepsu alebo tricepsu.

Všeobecne platí, že najbežnejší spôsob držania činiek a strojov pre prácu svalov ramena je vodorovný a s dlhými rukami smerom k sebe. ale existujú aj iné možnosti, Na začiatok môžeme zaraziť zápästie a držať činky vertikálne, s dlhými rukami smerujúcimi dovnútra. S touto rukoväťou budeme môcť pracovať na najviac vonkajšej strane bicepsu a tricepsu v cvičeniach, ako je dobre známe kladivo pre biceps a vo francúzskom tlači s činkami pre triceps.

Ďalším spôsobom, ako uchopiť činky a meniť hmotnosť, je cez zadné uchopenie, to znamená, že priľnavosť je stále horizontálna, ale dlani pri tejto príležitosti sa budú pozerať smerom k vnútri, V tejto polohe budeme robiť obvyklé pohyby, iba to, že bicepsová práca bude iná, pretože sa dotkneme najhlbších častí vlákien. V triceps tréningu sa deje rovnaká vec, môžeme vykonať triceps nožných lisov s obrátenou priľnavosťou, takže sa budeme dotýkať vnútorných vlákien oveľa lepšie.

Je to nevyhnutné spojme všetky druhy držaní pracovať oveľa lepšie svaly a dosahovať lepšie výsledky. Je dôležité, aby sme vzali do úvahy, že pri všetkých druhoch priľnavosti nemôžeme používať to isté zaťaženie, takže ho musíme prispôsobiť pri každej príležitosti, pretože je dôležité vždy urobiť dobre cvičenie

Like this post? Please share to your friends:
Pridaj komentár

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: